Structuuraanbod

Structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid vinden wij van groot belang, dit is dan ook terug te vinden in onze dagprogramma’s . Per individu wordt vanuit mogelijkheden en interesses gewerkt. Van hieruit en daarnaast de wensen en behoeften wordt gekeken naar een passende daginvulling. Aan de hand een dagschema wordt structuur en duidelijkheid geboden. Tussendoor worden de nodige rustmomenten ingebouwd.

Kwaliteit van zorg
Om kwaliteit te bewaken en te behouden werken wij met zorgovereenkomsten en ondersteuningsplannen.

Zorgovereenkomst
EspecialCare werkt met zorgovereenkomsten. Deze zorgovereenkomst wordt afgesloten met de jongere/volwassene of hun ouders en de eigenaresse van EspecialCare. In deze overeenkomst staat onder andere wanneer en hoe vaak wij de begeleiding gaan leveren. Voor de beschrijving van de inhoud van de ondersteuning verwijst de zorgovereenkomst naar het ondersteuningsplan.

Ondersteuningsplan
Samen met de jongere/volwassene en zijn haar ouders/verzorgers legt EspecialCare afspraken vast in het ondersteuningsplan voor wat betreft de dagbesteding. In het plan staat onder andere hoe de begeleiding eruit gaat zien en wat de doelen daarvan zijn. Dit ondersteuningsplan geldt voor een bepaalde periode en kan tussentijds worden bijgesteld. Het ondersteuningsplan past bij de visie van EspecialCare om zo transparant mogelijk te werken. Minstens één keer per jaar wordt het ondersteuningsplan geëvalueerd met de jongere/volwassene en zijn/haar ouders. Zo worden de doelen geëvalueerd en indien nodig bijgesteld en bekeken waar de medewerker nog aan wil werken. Daarbij kunnen er nieuwe afspraken worden gemaakt.

Veilig werken
Veiligheid staat voorop en daarom is er altijd een medewerker aanwezig bij ons op de locatie die in het bezit is van bedrijfshulpverlening (BHV).

Begeleiding
EspecialCare is zowel zorginhoudelijk als praktisch, sterk georganiseerd. De begeleiders zijn ruim ervaren en gekwalificeerd in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Onze begeleiders zijn enthousiast, betrokken, professioneel en sportief.

Tarieven
Onze dienstverlening kan gefinancierd worden vanuit het PGB (persoon gebonden budget) en ZIN (zorg in natura). Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van een PGB of ZIN, laat het ons weten. U kunt telefonisch (06-52189989) of per mail (info@especialcare.nl) naar onze tarieven vragen.

 

over especialcare_0023_7. Over EC
20150508_111251
EspecialCare.nl - Dagbesteding en dagopvang
20150701_164035
20151107_173440

20151202_161531